Buurttuin BergbOss; de 1e stadstuin van Oss

BergbOss logo 300BergbOss is een tijdelijke buurttuin op een braakliggend terrein aan de Gripper in Oss. Eigenaar van de grond is Bouwfonds. De moestuin is begin 2013 opgericht en in mei door bewoners van het Bergkwartier in gebruik genomen. De tuin is voor en door wijkbewoners gemaakt en wordt gezamenlijk beheerd.

NIEUWS: Vanaf nu kun je alle verstuurde BergbOss Nieuwsbrieven teruglezen! << lees verder >>

Wat is Buurttuin BergbOss?

BergbOss is de eerste en enige buurttuin van Oss. Gezien de tijdelijkheid van de tuin wordt er getuinierd in moesbakken. Een kerngroep van 7 buurtbewoners heeft veel voorwerk verricht. In april en mei 2013 is de tuin ingericht, en zijn de bakken in gebruik genomen.

bakken
Foto: plaatsen van bakken in april 2013

Waarom een buurttuin?

In de nieuwe wijk het Berghkwartier is door de crisis de geplande invulling niet voltooid en is er een aantal percelen braak komen liggen. De kleine nieuwbouwwijk in het hartje van Oss heeft weinig groen. Enkele  buurtbewoners hebben daarom het initiatief genomen om samen met de buurtvereniging een speelveld te maken en een buurttuin op te starten op een van de braakliggende percelen.

Wat is de buurttuin van plan?

Zie onze tuin als een soort volks- of moestuin, maar dan gezamenlijk. Het doel is om van dit stukje grond een tuin te maken waar zoveel mogelijk mensen uit de buurt plezier aan beleven. De ideeën voor de tuin zijn: moesbakken, speciale kinder moesbakken , een bloemenplukveld, een kruidenhoek, een fruitpad, een zonnebloemenstrook en een kerstbomenbos. Een plattegrond vind je hier.

Wie zaait er met ons?

In de eerste plaats wilde de eigenaar van de grond, Bouwfonds, belangeloos meehelpen en is er een formeel contract gesloten voor het gebruik van de grond. De Gemeente Oss heeft met een subsidie en materieel de eerste opstartfase mogelijk helpen maken. Vervolgens is de tuin opgestart onder begeleiding van de organisatie NatuurSUPER. Zij hebben ervaring met dergelijke tuinen in andere steden.  Na de start zijn meteen ruim twintig gezinnen aan de slag gegaan.

Daarnaast zijn er ondernemers en bewoners uit de wijk die op allerlei manieren helpen of hun talenten inzetten. Zo is er door mensen uit de wijk een logo en tuinontwerp gemaakt, een website in aanbouw en is er een Facebook pagina. Ook op doedagen helpen allerlei mensen uit de wijk belangeloos mee.

Om de tuin succesvol voort te zetten hebben we financiële hulp nodig. Daarom zijn we op zoek naar partijen die ons daarbij willen helpen.

Workshop planten
Foto: 1e plantdag met moestuinierders op 11 mei 2013

Wat kan er worden geoogst?

Naast groenten en kruiden die de deelnemers uit de buurt kunnen oogsten, zijn er ook andere positieve effecten van de Buurtmoestuin. Daar is onderzoek naar gedaan, en wij denken dat die effecten in Oss niet anders zijn. Een top tien van te verwachten oogstresultaten:

1. Sociale verbondenheid

Door nauwere samenwerking tussen buurtbewoners op gang te brengen, leren zij elkaar beter kennen en ontwikkelt zich een hechter sociaal netwerk.

2. Gezondheid

De oogst van de Buurtmoestuin is gezond. Er wordt geen gif en kunstmest gebruikt. Ook blijkt dat mensen zich gezonder voelen in een wijk met meer groen. Het bewerken van de grond is gezond en soms lichamelijk zwaar werk. Dit komt de gezondheid van de vele mensen met een zittend beroep ten goede. Het speelveld en de tuin nodigen kinderen uit om meer buiten te zijn.

3. Veiligheid

Buurttuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Er is meer waakzaamheid bij en toezicht door buurtbewoners. Afval wordt minder op straat gegooid en zwerfafval wordt opgeruimd. Een opgeruimde buurt nodigt minder uit tot verloedering en criminaliteit.

4. Milieubewustzijn

Door biologisch te tuinieren en bewust met afval om te gaan (composteren) groeit het milieubewustzijn bij deelnemers. Het verhoogt het bewustzijn van mensen en hun waardering voor levende dingen. Lokale landbouw bespaart ook grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. Door de vriendschappen en activiteiten in de wijk zullen het aantal autokilometers dat mensen maken verlagen.

5. Verdraagzaamheid

Mensen met verschillende culturele achtergronden komen met elkaar in contact en leren van elkaars gewoonten en manieren. Hierdoor neemt de verdraagzaamheid binnen de buurt toe.

6. Besparing

Door zelf eten te telen en te verbouwen hoeft men minder eten te kopen. Ook het onderlinge ruilen van dingen en diensten kan geld besparen.

7. Jeugdeducatie

De buurttuin dient als een openluchtleslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid. Jongeren zien weer waar hun eten vandaan komt en leren zich op andere en gezondere manieren te vermaken dan nu vaak het geval is.

kinderen1 kinderen2

 

 

 

 

 

8. Kennis en vaardigheden

Door met allerlei andere mensen samen te werken, dingen te organiseren, workshops te volgen, etc. neemt het kennis- en vaardigheidsniveau van de buurt toe. Er worden talenten gedeeld en we leren van elkaar.

9. Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid van de buurt als geheel neemt toe. Mensen zijn in staat hun eten te verbouwen, ze weten wat ze aan elkaar hebben en waar iedereen goed in is en er groeit een sterker sociaal netwerk.

10. Biodiversiteit

Het aantal verschillende planten en bomen neemt toe waardoor er ook veel meer insecten, vogels en andere kleine dieren een plaats kunnen vinden in de wijk.

Aanmelden als moestuinierder, sponsor of donateur?

Dat kan in de buurttuin, elke vrijdag (met mooi weer) tussen 18.00-20.30

Via email: buurttuin@bergboss.nl

Via het contactformulier

Per telefoon: Ton 06-14919949 of Erwin 06–20668054

Alle activiteiten volgen?

Ga naar onze Facebook pagina https://www.facebook.com/Berghkwartier en Like!

© 2013-2015 Buurttuin BergbOss. Alle rechten voorbehouden.


Het prachtige logo is ontworpen door: Social Media Succes

De website is gemaakt door: Social Media Succes